KOLLEGIETS HISTORIE


Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej nr. 3 - 7 blev fyldt med studerende for første gang i marts 1994. 74 lejemål var til rådighed, men kollegiet var ikke som et normalt kollegium, da alle beboere boede i selvstændige lejligheder med eget køkken og bad, så man skulle være aktiv for at deltage i de sociale arrangementer.


Et af de store skridt i kollegiets udvikling er fordoblingen af antallet af lejemål. Vi er nu 148 lejligheder - udbygget fra 3 til 6 opgange i 1998.


I forbindelse med overtagelsen af de sidste 74 lejemål har kollegiet overtaget hele haven. Den skulle der gøres noget ved. De gamle skure blev fjernet, betonen ryddet af vejen - og en flot have blev anlagt.


Seneste kapitel i historien om kollegiet er, at kollegiet i 2012 har gennemgået en større udvendig renovering. Facaden er blevet efterisoleret og alle vinduer er udskiftet til moderne energiruder. Derudover er varmesystemet blevet opdateret til en mere energieffektiv model og radiatorerne er blevet udskiftet.