RYGNING


Ift. rygning lyder kollegiets husorden:§19 Rygning:


Det er ikke tilladt at ryge i lejligheden eller på fællesarealer (undtaget er fælleslokalet på 6. sal). Det er heller ikke tilladt at ryge ud af vinduer eller franske altaner. Al rygning skal foregå minimum fem meter fra bygningen. For beboere, der er flyttet ind før den 1. november 2015, gælder reglerne for rygning i lejligheden som de fremgår af husordenen revideret i december 2012.Det er altså hverken tilladt at ryge i lejligheder, trappeopgange eller andre fællesarealer. Tilmed skal man mindst 5 meter væk fra kollegiet udenfor bygningen, før end det er tilladt at ryge. Undtaget af dette er festlokalet på 6. sal. Der henvises her til separat ordensreglement for festlokalet.


Det er heller ikke tilladt at ryge ud af vinduerne i bygningen. Al rygning skal foregå minimum 5 meter fra bygningen.


For beboere, der er flyttet ind før den 1. november 2015, gælder reglerne for rygning i lejligheden som de fremgår af husordenen revideret i december 2012.


Sidst opdateret 4. oktober 2017