STØJ OG KLAGER


Jf. kollegiets husorden §12 må der på aftenen op til hverdage (det vil sige søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag) ikke udvises støjende adfærd efter klokken 22.00 og på aftener op til weekender/helligdage (det vil sige fredag og lørdag) må der ikke udvises støjende adfærd efter klokken 24.00. Disse regler gælder også for fælleslokalet.


Modtager man en støjklage fra en anden beboer, ligegyldigt hvilket tidspunkt på dagen det er, skal denne respekteres FØRSTE GANG og man skal dæmpe støjen.


Hvis en støjklage ikke respekteres, kan man jf. husordenens §20 klage over den støjende beboer. Dette gøres ved at skrive en klage, gerne så detaljeret som muligt, og denne sendes enten til Beboerbestyrelsen på bestyrelsen@lauritz.dk eller til UBS på tlr@ubsbolig.dk. I sidste ende er det UBS der håndterer klagesager, beboerbestyrelsen har således ikke hjemmel til at opsige andre beboere. Beboerbestyrelsen sætter dog stadig pris på at blive holdt orienteret, da det letter kommunikationen med UBS, og beboerbestyrelsen videresender alle modtagene klager til UBS.


Det er vigtigt at understrege, at ALLE modtagende klager tages seriøst, både af beboerbestyrelsen og af UBS. Som den klagende beboer får man dog ikke besked om hvad der videre sker i sagen, da der her tit er tale om personfølsomme oplysninger, som ikke må videregives. Husk derfor på, bare fordi man ikke hører noget tilbage, efter at have sendt en klage, betyder det ikke, at der ikke bliver gjort noget ved problemet. 

Der har været en misforstået opfattelse af, at reglen hed "3 strikes and you're out". Dette er ikke tilfældet, så sort/hvidt er det slet ikke. Hvis der er tale om meget ekstremme tilfælde (med lovovertrædelse, hærværk på kollegiets ejendom eller tilsvarende ekstremme situationer) kan en beboer blive opsagt efter én klage. Omvendt, hvis der er tale om milde tilfælde, så skal der mange klager til, før man kan opsige en beboer. Alt dette grunder i den danske almenlejelov, der har en meget høj lejerbeskyttelse. Det er således hverken Beboerbestyrelsen eller UBS der har bestemt dette, men den danske lovgivning.


Desuden opfordrer beboerbestyrelsen til at man altid sender en klage, hvis der er noget at klage over naturligvis. Vi hører og ser langt fra alt der sker på kollegiet, og hvis I ikke fortæller os at der er et problem, så kan vi ikke gøre noget ved det. Så derfor, hjælp os til at hjælpe jer!


Sidst skal det nævnes, at en kommentar i kollegiets Facebook-gruppe, som fx "nogen larmer i opgang X, kan I ikke smide dem ud?", ikke regnes for at være en officiel klage. Beboerbestyrelsen håber at alle kan se problematikken i at skulle handle ud fra en så vag udtalelse, og at vi derfor skal bruge mere konkrette oplysninger for at kunne gøre noget.


Som minimum skal en støjklage indeholde:

- navn og lejlighedsnummer på den støjende beboer

- dato og tidspunkt hvor den støjende adfærd blev udvist

- hvorvidt man har givet en mundtlig støjklage eller ej

- dit eget navn og lejlighedsnummer


I sidste ende skal en klage kunne fremlægges som bevis/indicium i en eventuel sagsbehandling ved beboerklagenævnet og også i en eventuel retssag i boligretten. Det er derfor vigtigt at klagerne er beskrevet så præcist som muligt, og meget gerne med specifikke henvisninger til kollegiets husorden. Jo mere nøjagtig klageteksten er, jo nemmere er det for UBS at bruge klagen i en evt. opsigelsessag.Kriminalitet

Hvis du er vidne til noget ulovligt eller kriminelt (fx hærværk på kollegiets ejendom, salg af euforiserende stoffer, vold eller anden ulovlig adfærd) opfordrer bestyrelsen på det kraftigste til at man kontakter politiet omgående. Dette gøres nemmest ved at ringe 114 (politiets servicenummer i hele landet). Ring kun 112 hvis der er tale om en akut nødsituation (fx brand eller alvorlig personskade). I må selvfølgelig også meget gerne orientere bestyrelsen hvis I observerer noget ulovligt, da vi fx ved hærværkstilfælde kan sende regningnen for udbedringen til den der har lavet hærværket, og i nogle tilfælde vil vi også kunne bruge denne information til at opsige den beboer der har lavet hærværk. 


Sidst opdateret 4. oktober 2017