FACILITETER


Kollegiet råder over en række faciliteter, som er til glæde og gavn for kollegiets beboere. Du kan læse mere om disse under de respektive punkter i menuen til venstre.