FREMLEJE OG INTERN FLYTNING


Fremleje

Du må gerne fremleje din lejlighed. For beboere i kollegier vil der typisk være tale om seks måneders fremleje i forbindelse med studieophold i udlandet.


Du må fremleje:

  • Hvis du skal studere i udlandet/anden landsdel. Dette skal dog være en integreret del af din uddannelse og du skal være indskrevet på en uddannelsesinstitution det pågældende sted, og dermed kunne meriteres, det er således ikke tilladt at tage seks måneder på højskole mv.
  • Hvis du har været syg og skal på rekreation i udlandet for at blive rask.


Du kan ikke fremleje:

  • Hvis du ønsker at flytte sammen med din kæreste.
  • Hvis du tager på længere ferie.
  • Hvis du tager orlov fra studium.


Hvis du ønsker at fremleje kan du finde et ansøgningskema her og du kan eventuelt bruge denne kontrakt til at indgå aftale med din fremlejetager eller den engelske version, hvis du skal fremleje til en engelsktalende person.


Ansøgning, fremlejeaftale og dokumentation skal sendes til UBSBOLIG A/S.


Du kan læse mere om fremleje her.


Kilde: http://www.ubsbolig.dk/da/fremleje


Intern flytning

Der er en intern venteliste på kollegiet. Det betyder, at hvis en beboer internt på kollegiet er skrevet på listen, har beboeren fortrinsret når en lejlighed bliver ledig.


Vil man skrives på den interne venteliste skal man kontakte kollegiets administrator, UBSBOLIG.


Vær opmærksom på, at man slettes fra listen hvis man ikke svarer på et tilbud givet på den interne venteliste. Bliver man slettet skal man kontakte adminstratoren og starte forfra.