ØKONOMI


På UBS' hjemmeside finder du kollegiets regnskaber og budgetter. Du kan benytte dig af følgende link:

https://www.ubsbolig.dk/ejendomme/lauritz-soerensens-vej/


Information om huslejen

Da Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej er en afdeling under en almen boligforening er det omfattet af den almene lejelov. Efter reglerne heri fastsættes den samlede husleje for boligerne i en afdeling, så der til enhver tid er dækning for afdelingens driftsudgifter. Det princip hedder balancelejeprincippet. Kort fortalt betyder det at udgifterne skal svare til indtægterne.


Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med UBSBOLIG et budget, der skal vedtages på beboermødet hvert år. Huslejen er en del af dette budget og den godkendes derfor også på det årlige beboermøde for alle beboere, der afholdes i september.