VARMEMESTER OG GÅRDMAND


Det er varmemesteren, sammen med gårdmanden, der står for alt det praktiske, der skal laves på kollegiet. Han tager sig f.eks. af at udlevere nøgler og fremvise lejligheder til nye beboere samt at syne lejligheder for fraflyttere. Desuden sørger de to for at de ydre arealer er velholdte og at løbende renoveringer foretages.


Varmemesteren kan svare på spørgsmål om den daglige pasning og vedligeholdelse af ejendommen og de tekniske installationer, fx fejl- og mangler i boligen, vedligeholdelse, affaldssortering mv.


Varmemester

Kollegiets varmemester hedder pr. 9. juli 2019 Abbas Ghalkhani.


Varmemesteren kan lettest kontaktes per mail: abg@ubsbolig.dk

Skriv lejemålsnummer, kollegiets navn og hvad det drejer sig om i emnelinjen og husk at angive dit telefonnummer.


Du kan også kontakte ham per telefon i dagtimerne på alle hverdage: 27 78 38 61 (07.30-12.00).


Gårdmand

Gårdmand Martin hjælper ligeledes med flere af de praktiske opgaver på kollegiet.


Personlig træffetid

Varmemesteren har ikke faste træffetider, men er som oftest at finde på kollegiet alle hverdage i formiddagstimerne. I kan derfor altid gå ned på kontoret i kælderen i opgang 9 og se om han er der. Varmemesteren har desuden en postkasse i opgang 9, hvor man også kan aflevere meddelelser.

Siden er sidst opdateret 27. September 2020