HUSORDEN


Nedenfor finder du husordenen for kollegiet.


En husorden er de fælles regler for, hvordan afdelingens beboere og deres gæster skal opføre sig over for hinanden og hvordan afdelingens bygninger og udstyr skal behandles.


Husordenen er vedtaget på afdelingsmødet og kan kun ændres på et senere afdelingsmøde.


Det er afdelingsbestyrelsen, der har ansvaret for at lave nye forslag til husordenen, som derefter kan behandles på afdelingsmødet. Det er afdelingsbestyrelsen, der (i samarbejde med varmemesteren og ejendomsadministratoren) skal sørge for at beboerne overholder reglerne.


Idéen med husordenen er at have et sæt klare fælles regler, som alle skal følge, så fællesskabet i afdelingen fungerer bedst muligt.


Husordenen kan læses her.


RYGNING


Det er altså hverken tilladt at ryge i lejligheder, trappeopgange eller andre fællesarealer. Tilmed skal man mindst 5 meter væk fra kollegiet udenfor bygningen, før end det er tilladt at ryge. Undtaget af dette er festlokalet på 6. sal. Der henvises her til separat ordensreglement for festlokalet.


Det er heller ikke tilladt at ryge ud af vinduerne i bygningen. Al rygning skal foregå minimum 5 meter fra bygningen.


HUSDYR


Det er ikke tilladt at holde hund på kollegiet, men der kan ansøges om tilladelse til at holde kat. Det er ikke tilladt at anskaffe sig en kat før man har fået godkendt sin ansøgning, men mindre dyr, der holdes i bur/akvarium/terrarium, må holdes uden forudgående ansøgning.


Ansøgningsskema til hold af kat.


TRAPPEOPGANGE


Jf. kollegiets husorden §8 stk. 1 og §14 må man ikke henstille affald, møbler, cykler eller andre genstande hverken i trappeopgangene eller på gangene imellem depotrummene.


Vi har en del problemer med, at beboere henstiller møbler under trapperne i kælderen. Dette er ikke tilladt. Overtrædes denne regel vil der fremover blive trukket fra ens depositum. Det koster årligt kollegiet mange tusinde kroner at få alt dette fjernet, og det betaler vi alle igennem huslejen. Der skal altid været ryddet under trapperne grundet brandsikkerhedsregler. Så hvis I vil have jeres depositum tilbage når I flytter ud, så sørg for at få jeres kasserede møbler og lignende båret helt ud i storskraldsrummet, som er at finde i skraldegården der ligger ved bagsiden af bygningen mellem opgang 9 og 11. Jeres lejlighedsnøgle passer i låsen til storskraldsrummet.