UBSBOLIG A/S - UNGES BOLIG SERVICE


UBSBOLIG A/S, eller blot UBS, er det selskab, der er ansat til at varetage de administrative opgaver, der knytter sig til kollegiet.


Jernbanegade 4, 4. sal

1608 København K


Telefontider:

Mandag-onsdag: 10-12 & 13-15

Torsdag: 13-17

Fredag: 10-12


Personlig henvendelse kan ske:

Tirsdag: 10-12

Torsdag: 13-17.


Telefonnummeret 33 11 11 00 besvares ikke, der gives kun information.


Det er således UBS, der bl.a. står for opkrævning af husleje samt holder styr på lejekontrakter og andre forhold af administrativ karakter, der knytter sig til de enkelte lejemål.


Ejendomsadministrator Kristoffer Kristensen

Ejendomsadministratoren kan svare på spørgsmål om betaling af leje, studiedokumentation, a conto varme, varmeregnskab mv. Anni kan ligeledes oplyse dig hvor mange penge der står på din indvendige vedligeholdelseskonto.


Tlf. 33 34 77 66

E-mail: krk@ubsbolig.dk


Du kan læse mere på UBS' hjemmeside.