AKUT SKADE


Pro Skadeservice

Akut døgnvagt: 42 70 70 30


Ved akut skade i lejlighed eller bygning uden for inspektørens normale arbejdstid eller UBS' åbningstid kan PRO Skadeservice benyttes.


Hvis håndværkeren mener det kan vente til normal arbejdstid vil du selv modtage regning for det udførte arbejde!


En akut skade er:

- en skade som IKKE kan afvente en udbedring

- en skade hvor der er fare for beboernes eller naboernes sikkerhed

- en skade som vil vokse i omfang og udgift hvis den ikke begrænses/afhjælpes nu

Eksempler kan være vandskade, brand, manglende vand, varme og/eller el, som skal ordnes akut.


Ved en skade sender PRO Skadesservice regningen videre til UBSBOLIG, som herefter ordner betalingen med kollegiets forsikringsselskab.


Ved brand

Ring 112