BESTYRELSEN


Afdelingsbestyrelsen på kollegiet kan bestå af optil 7 medlemmer og 2 suppleanter. Såvel medlemmer som suppleanter vælges på beboermødet. En oversigt over de nuværende medlemmer af bestyrelsen kan ses her.


Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, så der altid vil være medlemmer med mindst 1 års erfaring, såfremt det er muligt. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.


Læs mere om bestyrelsens arbejde her og se de seneste referater og dagsorden for næste møde her.


Formanden kan kontaktes på e-mail:

formand@lauritz.dk


Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail:

bestyrelsen@lauritz.dk