DAGSORDEN OG REFERATER


Hvis du ønsker at se referat fra et af bestyrelsens møder, kan du skrive til bestyrelsen@lauritz.dk


Næste møde

Bestyrelsen holder et møde ca. 1 gang om måneden bortset fra sommerferien. Kontakt formanden eller bestyrelsen for at blive oplyst om hvornår næste møde afholdes.


Dagsorden

Hvis du ønsker at få et punkt på dagsordenen, bedes du skrive til formand@lauritz.dk senest 5 dage før mødet.


Alle beboere har mulighed for at deltage i bestyrelsens møder, og vi er altid glade for nye og spændende idéer. Af hensyn til planlægningen skal man dog give besked til kollegiets formand hvis man ønsker at deltage. Dette gøres via mail til formand@lauritz.dk


Referater

Du kan kontakte kollegiets bestyrelse eller formand via mail, hvis du vil læse et referat fra et tidligere beboermøde eller ekstraordinært beboermøde.


formand@lauritz.dk

bestyrelse@lauritz.dk
Siden er sidst opdateret 11. marts 2021