VEDLIGEHOLD OG RENGØRING


Vedligehold

Boligorganisationen skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Det betyer, at boligafdelingen afholder udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af de installationer, som er i lejemålet ved indlytningen som f.eks:


Ruder

Vandhaner

El-afbrydere

WC-kumme

Cisterne

Vaskekumme

Køleskab

Komfur


Er én af de ovenstående ting gået i stykker hos dig, så kontakt Brian på bbr.@ubsbolig.dk. Brian vil tilse skaden og vurdere om der kræves en reparation eller udskiftning.


Der findes to vedligeholdelsesordninger og på Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej benyttes B-ordningen med vedligeholdelseskonto. Du har derfor pligt til at vedligeholde boligen. Du kan bruge lejemålets vedligeholdskonto.


Læs mere under vedligeholdelseskonto.Vedligeholdskontoen bliver låst tre måneder inden fraflytning, hvorefter du ikke kan bruge pengene til vedligehold af din lejelighed.


Overordnet rengøring af kollegiet

Vi får trappevask i opgangene en gang om ugen.

Vinduespudsning er én gang om året, dog kun udvendigt.


Fugt i lejligheden

I de kolde måneder får varmemesteren flere henvendelser fra beboere angående fugt i lejligheden, og de tror derfor at ydervægge eller vinduer er defekte. Dette er sjældent tilfældet, problemet er som regel mangelfuld udluftning. Når nedenstående anvisninger har været fulgt i 1-2 uger er problemet som regel afhjulpet.


Når du lufter ud, skal du skabe gennemtræk i 5-7 minutter ved at åbne alle vinduer på én gang, så den varme og meget fugtige luft kan komme ud. Kold og tør luft kommer ind og den bærer fugten ud ved næste udluftning.

Dette gentages 4-5 gange dagligt indtil lejligheden er tilpas – derefter udluftes efter behov. 


Du må ikke lukke for varmen og lade et vindue stå åbent gennem længere tid.
 Det virker modsat og skaber mere fugt i lejligheden.

Du skal huske, at lejlighedens vægge, møbler etc. ikke må blive kølet ned, og når udluftningen er slut, skal alle døre og vinduer holdes lukket.


Om fugt

Fugt er fordampet vand.
 Kold luft indeholder kun lidt fugt, hvorimod varm luft kan indeholde meget fugt.

Fugt i lejligheden er tydelig, da det ses på vinduerne med det samme. Kondensvand på vinduer viser at der er for meget fugt i hjemmet.