INDEN INDFLYTNING


Du skal senest 3 hverdage inden overtagelsesdatoen indgå aftale med ejendommens inspektør om nøgleudlevering.


Kontrakten skal være underskrevet og sendt til UBSBOLIG A/S pr. post.


Depositum/indskud samt leje for indflytningsmåneden skal være indbetalt i så god tid, at den er modtaget hos UBSBOLIG A/S inden overtagelsesdagen.


Du skal inden indflytning også have indsendt gyldig studiedokumentation.


Hvis overtagelsesdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, vil nøgleudlevering først ske den førstkommende hverdag.


Læs din lejekontrakt grundigt igennem og sæt dig ind i ejendommens husorden.


Sæt dig grundigt ind i ejendommens vedligeholdelsesregler. Vedligeholdelsesreglerne vil enten fremgå af et

vedligeholdelsesreglement, som er sendt sammen med lejekontrakten eller lejekontrakten § 10/11 alt efter kontrakttypen.


Da alle boligerne på Lauritz har eget køkken har du mulighed for at søge boligstøtte. Du kan læse mere om boligstøtte på www.borger.dk
Kilde: http://www.ubsbolig.dk/sites/default/files/files/Velkomstfolder.pdf